Keuke-boek van Maria Philippina Schrijver, anno 1752

Een zeldzame blik in de keuken van de achttiende eeuw

Prisca Zwaan-van Diggelen, Keuke-Boek van Maria Philippina Schrijver, Anno 1752

Prisca Zwaan-van Diggelen, Keuke-Boek van Maria Philippina Schrijver, Anno 1752

Dit in eigen beheer uitgebrachte boek met recepten en aantekeningen uit de tweede helft van de achttiende eeuw is een welkome aanvulling op de serie facsimilés van achttiende-eeuwse kookboeken die in de jaren zestig en zeventig door o.a. uitgeverij Sijtthoff is geproduceerd. In de tweede druk uit 2013 heeft Zwaan-van Diggelen de inleiding uitgebreid met een beknopte toelichting op de recepten. De uitgave is nu ook een mooi hard-cover boek, met kapitaalband en leeslint.

De uitgeefster, een nakomelinge van de bezitters van het kookschrift, heeft haar best gedaan het handschrift zo compleet mogelijk in druk om te zetten, en is daar goed in geslaagd.  In de beknopte inleiding worden de drie achtereenvolgende schrijfsters voorgesteld en in een sociaal kader geplaatst (hogere burgerij, Amsterdam en Utrecht), met kleurenafbeeldingen van portretten. Het merendeel van de recepten dateert uit de achttiende eeuw, maar het kookschrift is tot diep in de negentiende eeuw nog aangevuld. 

Ik mis alleen nog een beschrijving van het boekwerk zelf, en een overzicht van wie van de drie dames wat heeft geschreven. Maar die handen zijn wel in de tekst zelf te onderscheiden, omdat ze in verschillende lettertypen zijn gedrukt. Achterin staat een verklarende woordenlijst, zodat een nieuwsgierige kok de recepten kan uitproberen. De combinatie van recepten en aantekeningen, en de vele briefjes die tussen de bladzijden waren gestopt, geven een zeldzaam inzicht in het reilen en zeilen van een achttiende-eeuwse keuken. Het boek is bij de schrijfster zelf te betrekken via de website Keuke-boek.nl.

Prisca Zwaan-van Diggelen, Keuke-Boek van Maria Philippina Schrijver, Anno 1752 (uitgegeven in eigen beheer, 2008). In 2013 verscheen een tweede druk, ISBN 9789461900227

Leave a Reply

Your email address will not be published.